Co to jest grupa CZEMPIONI?

To nasza nowa usługa i propozycja dla uczestników kursów w Centrum Nauki Pływania „Lusek” począwszy od sezonu 2023/2024.
Nasze obserwacje i przemyślenia dotyczące efektywności i atrakcyjności grup STYL i STYL PLUS doprowadziły do podjęcia decyzji o ich zastąpieniu właśnie grupą CZEMPIONI. Grupa będzie przeznaczona dla dzieci, które na poziomie zaawansowanym opanowały pływanie dwiema lub trzema sportowymi technikami pływackimi i kolejnym celem będzie takie ich doskonalenie, aby uczestnicy kursu pływali bardzo dobrze technicznie.
Zwrócimy baczną uwagę na naukę startów, nawrotów i skoku startowego. Tak więc zajęcia te będą miały charakter zbliżony bardziej do treningu sportowego niż do klasycznej nauki pływania, a przebieg zajęć monitorowany będzie w sposób szczególny przez koordynatora metodycznego, który, UWAGA!, będzie się „czepiać” szczegółów 🙂 Do grupy CZEMPIONI zapraszamy więc wszystkie dzieci, które posiadają odpowiednie umiejętności, zapał i tak zwaną „sportową żyłkę”.

Zapraszamy!