Szanowni Państwo

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu związanego z administracyjnie zarządzoną przerwą w działalności basenu, uprzejmie informujemy, że będziemy podejmować działania mające na celu zminimalizowanie wszelkich niedogodności i utrudnień wynikających z siły wyższej, z którą się wszyscy obecnie zmagamy.

Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli wrócić do normalnego działania, jednak już teraz podjęliśmy następujące decyzje, które pozwolą nadrobić zaległości wynikające z wyżej opisanej sytuacji:

  • Przedłużamy do końca sezonu 2019/2020 czas na odrobienie zajęć grupowej i indywidualnej nauki pływania upuszczonych w związku z obecną przerwą.

  • Jeżeli ta opcja nie będzie czasowo wystarczająca, żeby odrobić zaległości, wydłużymy sezon zajęciowy do 5 lipca 2020.

  • W tym samym celu wydłużymy także weekendową pracę basenu (szczegóły tego rozwiązania zostaną zakomunikowane w terminie późniejszym).

Jest to dla nas bardzo trudna sytuacja i bardzo liczymy na to, że niedługo będziemy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania, czego Państwu oraz sobie serdecznie życzymy.

Będziemy na bieżąco informować o dalszych podejmowanych działaniach.

Tymczasem życzymy Wszystkim dużo zdrowia, spokoju i wytrwałości

Kierownictwo Lusowskiego Zdroju SPA BY NATURE

Centrum Nauki Pływania LUSEK