Dostępne usługi

Usługi  w ramach MultiSport Plus:

basen, sauna, zajęcia fitness

 •  możliwość skorzystania z jednej, dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty w obiekcie:
 • basen – 60 minut lub sauna fińska * – 60 minut lub jedne zajęcia fitness / aquafitness
 • na zajęcia jogi obowiązuje dopłata w wysokości 5 zł za jedne zajęcia; dopłata w kasie ośrodka

*możliwość skorzystania z sauny fińskiej w przypadku zgłoszenia się min. 3 użytkowników; cena nie obejmuje bielizny jednorazowej lub wypożyczenia szlafroka / ręcznika

Zasady współpracy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG LUSOWSKIEGO ZDROJU DLA UŻYTKOWNIKÓW KART MULTISPORT

REJESTRACJA

 •  Karta jest kartą imienną, musi być podpisana przez jej Użytkownika i nie może być udostępniana innym osobom.
 • W celu skorzystania z usług LZ, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego okazywania Karty i dokumentu tożsamości oraz składania podpisu potwierdzającego odbycie wizyty.
 • Karta jest ważna tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty). Użytkownik powyżej 7-go roku życia zobowiązany jest do każdorazowego okazywania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • Użytkownik Karty jest zobowiązany do składania czytelnych podpisów (takich samych jak na karcie) w raportach wizyt znajdujących się na recepcji obiektu.

REZERWACJA

 1.  Z usług można korzystać w godzinach otwarcia obiektu, zgodnie z grafikami zamieszczonym na stronie internetowej LZ.
 2. Użytkownik Karty ma możliwość dokonania rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe drogą mailową na adres recepcja@lusowskizdroj.pl maksymalnie 3 razy w tygodniu, podając imię, nazwisko oraz numer karty Multisport. Rezerwacje kierowane na inne adresy mailowe nie będą uwzględniane.
 3. Rezerwacja taka zostanie przyjęta, jeżeli zostanie potwierdzona przez pracownika recepcji drogą mailową.
 4. LZ zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia rezerwacji, jeżeli w danej grupie brakuje wolnych miejsc.
 5. Korzystanie z basenu nie wymaga uprzedniej rezerwacji i jest możliwe w godzinach jak w grafiku BASEN.
 6. Rezerwację można anulować drogą mailową na adres recepcja@lusowskizdroj.pl najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień rezerwacji usługi. Anulowanie rezerwacji kierowane na inne adresy mailowe nie będzie uwzględniane.
 7. LZ zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania kolejnych rezerwacji od osób, które nie anulowały rezerwacji zgodnie z niniejszym regulaminem i nie pojawiły się na rezerwowanych zajęciach grupowych. Osoby takie w dalszym ciągu są uprawnione do wejścia na zajęcia grupowe, jeżeli w danym momencie są wolne miejsca.
 8. Korzystanie z sauny na wyłączność wymaga rezerwacji, jak w punktach 2 i 7 niniejszego regulaminu
Przesuń do góry