Aqua Gym
Aqua Gym - Zajęcia grupowe raz w tygodniu 45 minut + 15 minut relaks - Karnet na 5 wejść, ważny 5 tygodni 25 zł x 5
Aqua Gym - Zajęcia grupowe 2 razy w tygodniu 45 min.+15 min. relaks - Karnet na 10 wejść, ważny 5 tygodni 22 zł x 10
Aqua Gym - Zajęcia grupowe 2 razy w tygodniu 45 min.+15 min. relaks - Karnet na 10 wejść, ważny 5 tygodni 35 zł
Nauka pływania
Oswajanie z wodą - pieluszka w cenie, zniżka na drugie dziecko 10%, na trzecie 15% 43 zł x 4 lub 5
Oswajanie z wodą - karnet OZW 10 na 15 (do 31 sierpnia 2018 r. - 420 zł) 450 zł
Nauka pływania dla dzieci - zniżka na drugie dziecko 10%, na trzecie 15% 40 zł x 4 lub 5
Oswajanie z wodą / Nauka pływania - wejście jednorazowe 50 zł
Indywidualna nauka pływania - jedna osoba na lekcji - opłata za 4 zajęcia z góry 100 zł x 4
Indywidualna nauka pływania - dwie osoby na lekcji - opłata za 4 zajęcia z góry (do 31 sierpnia 2018 r. - 115 zł x 4) 120 zł x 4
Przesuń do góry